Hedef ‘Dünya Üniversitesi’ olmak

Cumhuriyetimizin 100. yılında yükseköğretimde geçmişten günümüze nasıl bir değişim yaşandığını düşünüyorsunuz?

Cumhuriyetin ilk yıllarında yükseköğretim, sınırlı bir kesime hitap ediyordu. Ancak bugün, daha fazla insanın yükseköğrenim imkanlarına erişimi oldu. Üniversite ve yüksekokulların sayısı arttı, meslek yüksekokulları kuruldu ve uzaktan eğitim gibi yeni yöntemlerle daha fazla insanın eğitim alması sağlandı. Yükseköğretimdeki eğitim içerikleri ve programları da önemli değişimlere uğradı. Bilimsel ve teknik gelişmeler, yenilikçi eğitim metotları ve değişen iş gücü ihtiyaçları, müfredatların güncellenmesine ve çeşitlenmesine yol açtı. Artık daha fazla meslek dalına yönelik programlar sunuluyor ve öğrencilerin pratik becerilerini geliştirebilmeleri için staj ve uygulama imkanları sağlanıyor. 

Yükseköğretim kurumlarının araştırma ve yenilik faaliyetleri de büyük bir ivme kazandı. Bilimsel araştırmalar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri iş birlikleri yoluyla üniversiteler, toplumsal ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaya başladı. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve teknoloji parklarının sayısı arttı, bilimsel yayınlar ve patent başvuruları artış gösterdi. Son yıllarda, yükseköğretimde teknolojinin etkisi büyük oldu. E-öğrenme platformları, çevrim içi dersler, sanal laboratuvarlar ve diğer dijital araçlar, öğrencilere esneklik ve erişim kolaylığı sağladı. Öğrenme deneyimleri daha interaktif hale geldi ve uzaktan eğitim seçenekleri çeşitlendi. Bu değişimlerin sonucunda, yükseköğretimde daha fazla insanın eğitim alma imkanı olduğunu, daha iyi donanımlı mezunlar yetiştirildiğini ve üniversitelerin toplumsal ve ekonomik gelişmedeki rolünün arttığını söyleyebiliriz. 

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız?

Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Politikası temel olarak; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yenilikçi öğrenme ve öğretme tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi, bütünleşik eğitim felsefesi üzerine kurulmuştur.

Yaşar Üniversitesi, öğrencilerin ihtiyacı olan farklılığı yaratacak şekilde, akademik ve mesleki bilgiyle donanımlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, sanatsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratıp, geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nasıl hazırlanıyorsunuz? Çağın gereklerini yerine getirebilmek için neler yapıyorsunuz? 

2001 yılından bu yana, bilimsel araştırmalar, yenilikçi eğitim programları ve toplumsal sorunlara çözüm arayışı konularında mükemmeli hedefleyen bir öğrenim kurumu olarak yolumuza devam ediyoruz. Öncü ve yenilikçi eğitim anlayışımızla her geçen gün kendimizi daha fazla geliştiriyor, nitelikli ve kaliteli bir eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha iyi bir gelecek için üniversitemizi daha da güçlendirmek ve yükseköğretimdeki başarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda da yeniliğe, iş birliğine ve araştırmaya önem vermeye devam edeceğiz.

Kurumunuz için hedefleriniz nedir? Yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Bir üniversite olarak, toplum ve çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerimizin farkındayız. Yaşar Üniversitesi’nde, nicelikten ziyade niteliksel gelişmeye ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Doğal kaynakları tüketmeden, insani değerlere saygılı bir yaklaşım benimsiyoruz ve küresel sorunlara çözüm üretme konusunda sorumluluk alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi değerlere vurgu yapıyoruz. Üniversitemizde düzenlediğimiz etkinliklerle, projelerle ve programlarla bu değerleri destekleyerek öğrencilerimizi ve toplumumuzu bilinçlendiriyoruz.

Eğitim alanında da önemli başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Nitelikli eğitim anlayışıyla, öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bir zihinle donanmalarını sağlıyoruz. Araştırma ve inovasyonu teşvik ediyoruz. Aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri ile öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık kazanmalarını sağlıyoruz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Akademik ve teknolojik alanlarda yaptığımız yatırımlarla “Geleceği Tasarlayan ve Dönüştüren bir Dünya Üniversitesi” olma yolunda ilerliyoruz. 

Üniversite adayları neden kurumunuzu tercih etmeli? Sizi diğer yükseköğretim kurumlarından ayıran özellikler nelerdir?

Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan ve eğitim dili İngilizce olan Yaşar Üniversitesi’nde, ayrıca ikinci yabancı dil eğitim imkânı olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Portekizce dillerinde eğitim verilmektedir. Kaliteye oldukça önem veriyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu CEA tarafından; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri MÜDEK tarafından; Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri de İLEDAK tarafından akredite edildi. Benzer şekilde Mimarlık Bölümü 2022 yılında MİAK akreditasyonu almıştı. Bu yıl içerisinde de hem İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün TAPLAK akreditasyonunun alınmasının, hem de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün TURAK akreditasyonu başvurusunun planlandığını belirtmek isterim.

Birçok laboratuvar, stüdyo, atölye ve son teknoloji ile donatılmış genel kullanım alanlarını öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Dahası, sporu akademik başarının önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Türkiye ve Dünya çapında başarılar elde ettiğimiz voleybol, basketbol, Amerikan futbolu, rüzgâr sörfü, triatlon gibi alanlarla ilgilenen öğrencilerimize uygun koşullar sağlıyoruz.

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik/yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçlarına göre Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bugüne sürekli olarak listenin ilk sıralarında yer alıyor. Bu sonuçlar da en önemli kurumsal değerlerimizden olan “Yenilikçilik” kavramını içselleştirdiğimizi gösteriyor. Biz yenilikçiliğin, insanlığa yarar sağlayacak yeniliklerin teşvik edilmesiyle ilgili bir değer olduğuna inanıyoruz. Bunun kökleşerek sürdürülebilir olması için, özgür düşünce ve yaratıcılığın önemine inanıyor ve geliştirilmesi için çalışıyoruz. Merak eden, soru soran, araştıran, öğrenen, yaratıcı, yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi için çalışıyoruz. 

Son olarak öğrencilerimize yaptığımız memnuniyet anketlerinde görüyoruz ki; “erişilebilir kampüs” olma özelliğimiz, bizim için büyük bir avantaj. Kampüsümüz, İzmir Metrosu “Bölge” istasyonunun hemen karşısında yer alıyor.

Tüm bunlar bizi diğer yükseköğretim kurumlarından ayıran temel özelliklerimizdir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx